CENNÍK

Psychoterapeutické sedenie (50 minút) 25 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre držiteľa zbrojného preukazu 80 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre pracovníka SBS (bez zbrane) 50 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla
Žiadatelia o vodičské oprávnenie skupiny B 60 €
Žiadatelia o vodičské oprávnenie skupiny B u viac ako 5 osôb 50 €
Žiadatelia alebo držitelia skupín C1, C1E, C, D1, D1E, D 60 €
Žiadatelia alebo držitelia skupín C1, C1E, C, D1, D1E, D u viac ako 5 osôb 50 €
Taxi služba, poštové a doručovateľské služby 60 €
Taxi služba, poštové a doručovateľské služby u viac ako 5 osôb 50 €
Žiadatelia a držitelia inštruktorského preukazu 70 €
Odobratý vodičský preukaz 100 €
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pri troch priestupkoch 100 €
Odborné poradenstvo 250 €
Vystavenie duplikátu 20 €
Seniori nad 65 rokov 30 €

 

Na jednotlivé služby sa objednávajte na telefónnom čísle 0903 233 319.

Zmluvná cena dohodou pre zákazníkov alebo partnerov, ktorí uzatvoria zmluvu minimálne na 1 rok.

Cenník platný od 4.5.2015