Psychologické vyšetrenie pri odobratom vodičskom preukaze

Kto je povinný absolvovať vyšetrenie psychickej spôsobilosti:

  • ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, za ktoré mu bola uložená pokuta vo výške 60 eur a viac, orgán Policajného zboru rozhodne o preskúmaní psychickej spôsobilosti
  • ak mal držiteľ vodičského oprávnenia zadržaný alebo odobratý vodičský preukaz a orgán Policajného zboru rozhodne o preskúmaní psychickej spôsobilosti
 

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodiča trvá približne 1,5 hodiny. Na vyšetrenie si treba priniesť:

  • občiansky preukaz
  • rozhodnutie orgánu Policajného zboru o absolvovaní vyšetrenia psychickej spôsobilosti vodiča
  • okuliare, ak ich používate
 

Mali by ste byť oddýchnutý, v dobrej nálade.

Po absolvovaní psychologického vyšetrenia dostávate:

  •  doklad o psychologickom vyšetrení
 

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať telefonicky na číslo 0903 233 319.

Cenník