Psychologické vyšetrenie vodičov

Dopravný psychológ Bratislava

Od 1.1.2013 platí novela zákona NR SR 8/2009 Z.z. (388/2013 Z.z.) a novela vyhlášky MV SR 9/2009 Z.z. (467/2013 Z.z.)

Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa:

  • žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,
  • pravidelným psychologickým vyšetreniam každých 5 rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé 2 roky sú povinní podrobiť sa vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE
  • motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb
  • vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí
 

Vyšetrenie podľa zákona môže vykonávať dopravný psychológ s Certifikátom na výkon certifikovanej pracovnej činnosti Dopravná psychológia.

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodiča trvá približne 1 hodinu. Na vyšetrenie si treba priniesť:

  • občianský preukaz
  • vodičský preukaz
  • okuliare, ak ich používate
 

Mali by ste byť oddýchnutý, v dobrej nálade.

Po absolvovaní psychologického vyšetrenia dostávate:

  • doklad o psychickej spôsobilosti
  • kartičku
 

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať telefonicky na číslo 0903 233 319.

Cenník