Psychoterapia dospelých

Psychoterapia je dlhodobá práca s klientom. Ide o stretnutie klienta a terapeuta v bezpečnom prostredí. Základom mojej psychoterapeutickej práce je psychoterapeutický smer Na klienta zameraná psychoterapia C.Rogersa (PCA). Ide o nedirektívny typ psychoterapie (klient sám rozhoduje o témach sedení i o samotnej hĺbke daných tém). Témy rozhovorov sú „v rukách“ samotného klienta. Terapeut sprevádza klienta v jednotlivých fázach terapie. Objavuje a rieši problémy s klientom.
V rámci psychoterapie dávam dôraz na akceptáciu klienta takého aký je, na jeho pocity, prežívanie. Ponúkam mu porozumenie, empatické vypočutie. A ako sám Rogers hovoril, ak je človek akceptovaný, cenený, je aj starostlivejší voči sebe. Dokáže viac vnímať svoje pocity, potreby, viac si vážiť sám seba. A to je už len krok ku zmene.
Každému novému klientovi ponúkam 5 sedení, počas ktorých má možnosť sa rozhodnúť, či tento druh terapie mu vyhovuje alebo nie. Prvé stretnutie nie je spoplatnené, považujem ho za informatívne. Dĺžka jedného sedenia je 50 minút. Nemám zmluvu so žiadnou poisťovňou, klient si hradí psychoterapiu v plnej výške.

Cenník

V prípade záujmu ma kontaktujte:
na telefónne číslo 0903 233 319 alebo
mail: propsych34@gmail.com