SBS

Psychotesty pre SBS

Podľa zákona 473 z 23. septembra 2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) sa zamestnanci súkromných bezpečnostných služieb (SBS) musia podrobiť psychologickému vyšetreniu, bez ohľadu na to či pri svojej práci používajú alebo nepoužívajú strelnú zbraň.

Psychologickým vyšetrením sa zisťuje intelekt, reakčná pohotovosť, úroveň pozornosti a štruktúra osobnosti. Na vyšetrenie sa využívajú klinicko- psychodiagnostické metódy, ktorými sú anamnestický rozhovor, pozorovanie a štandardizované psychologické testy.

Psychologické vyšetrenie trvá približne 1 hodinu.

Na vyšetrenie psychickej spôsobilosti zamestnanca SBS si treba priniesť:

  • občiansky preukaz
  • doklad o zdravotnej spôsobilosti
  • okuliare, ak ich používate
 

Cenník