Zbrojný preukaz

Psychotesty na zbrojný preukaz

Podľa Zákona č. 190 / 2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 1.7.2015

Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa:

  • žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu
  • držiteľ zbrojného preukazu na držanie alebo nosenie zbrane alebo streliva
 

Zbrojný preukaz vydáva Policajný útvar na 10 rokov. Pri predĺžení zbrojného preukazu sa vyžaduje znova doklad o vyšetrení psychickej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu.

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa zbrojného preukazu trvá približne 2 hodiny. Na vyšetrenie si treba priniesť:

  • občiansky preukaz
  • zbrojný preukaz – ak ste držiteľom
  • výpis zo zdravotnej dokumentácie potvrdený všeobecným lekárom – stiahnuť tu
  • okuliare, ak ich používate
 

Mali by ste byť oddýchnutý, v dobrej nálade.

Psychologickým vyšetrením sa zisťuje intelekt, reakčná pohotovosť, úroveň pozornosti a štruktúra osobnosti. Na vyšetrenie sa využívajú klinicko- psychodiagnostické metódy, ktorými sú anamnestický rozhovor, pozorovanie a štandardizované psychologické testy.

Po absolvovaní psychologického vyšetrenia dostávate:

  • doklad o psychickej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa zbrojného preukazu
  • kartičku
 

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať telefonicky na číslo 0903 233 319.

Cenník